top of page

Adatvédelmi Szabályzat

Kérjük a weboldal használata és programjainkon történő részvétel előtt figyelmesen olvasd el az alábbi tájékoztatót.

A cashflowklub.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal és az általa szervezett rendezvények látogatóit a személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a látogatók jogairól és azok érvényesítésének lehetőségéről.

1. Az adatkezelő neve:

Dr. Sárfalvi Krisztina Kft.

 

2. Az adatkezelő címe:

1011 Budapest, Corvin tér 6. fszt. 1/A

 

3. Elérhetősége:

info@cashflowklub.hu

20/9326490

 

4. Adatkezelési nyilvántartási száma:

NAIH-98729/2016

 

5. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a látogatók önkéntes, határozott hozzájárulása alapján, a honlapon regisztrált felhasználók, vagy a rendezvények látogatói esetében.

 

6. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 5. §-a szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

7. A kezelt adatok köre:

- Név (vezetéknév, keresztnév)

- E-mail cím

- Telefonszám

- Fénykép-, videofelvételek

 

8. Az adatkezelés célja:

  • Statisztikai adatok gyűjtése

  • Személyre szabott ajánlatok kiküldése

  • A hírlevél kiküldéséhez szükséges azonosítás

  •  A rendezvényekről készített fénykép-, videofelvételek publikálhatósága

  • A jelen honlap kis szöveges információs fájlokat, ún. cookie-kat használ a látogatók azonosítása és későbbi látogatásainak megkönnyítése érdekében, melyek a látogató merevlemezén tárolódnak. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az így közvetített információk továbbításához, úgy a honlapunk egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetőek az Ön számára.

 

Az adatkezelő a személyes adatokat nem használhatja a megjelölt céltól eltérő célra.

 

9. Az adatkezelés időtartama:

A látogató által önkéntesen megadott adatokat az üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a látogató azok törlését nem kéri. A megtévesztő módon megadott adatokat, vagy ha az adatszolgáltatás bűncselekményt valósít meg, az üzemeltető az adatokat a tudomásszerzés napján törli.

 

10. Adatok módosítása, törlése:

A látogató az első alkalommal megadott adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti, a hírlevélről bármikor leiratkozhat. Ennek módja, hogy a látogató az üzemeltető e-mail címére küldött levélben jelezze az üzemeltető felé a kérését, melynek üzemeltető 8 napon belül eleget tesz és a kívánt módosítás átvezetéséről, törlés megtörténtéről visszaigazolást küld a látogatónak. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

 

11. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatok tárolása egy Magyarország területén lévő szerveren történik. Az adatokhoz kizárólag üzemeltető munkatársa fér hozzá.

 

12. Adattovábbítás:

Személyes adatokat az üzemeltető harmadik személynek nem ad át.

 

13. Az adatkezelési szabályzat módosítása:

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A látogató az üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

14. A látogatók személyes adatokkal kapcsolatos jogai:

- Tájékoztatást kérhet

- Módosítást kérhet

- Adatai törlését kérheti

 

Üzemeltető 8 napon belül e-mail választ küld a látogató részére.

 

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a látogató nem volt elégedett üzemeltető válaszával, panaszával kapcsolatban az Infotörvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt perben gyakorolhatja az igényérvényesítési jogait. Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5.) segítségét is.

 

Budapest, 2016. június 13.

bottom of page