top of page

Befektetői leckék 3. - A biztonsági ráhagyás


Az intelligens befektetés egyik alapelve a biztonsági ráhagyás.


Mit nevezünk biztonsági ráhagyásnak?


Biztonsági ráhagyásnak azt a különbözetet nevezzük, ami az általunk a befektetésért fizetett ár és az érte kapott belső érték között van. A befektetési folyamat során arra törekszünk, hogy sose fizessünk többet egy befektetésért, mint annak belső értéke.


Első látásra azt gondolhatnánk, hogy ez mindig teljesül is, mert úgy gondolhatjuk, hogy valaminek az értékét legpontosabban az ára fejezi ki, az az összeg amiért az adott eszközhöz hozzájuthatunk. Bár ez a legtöbbször valóban így van, de nem mindig. Az intelligens befektető arra törekszik, hogy csak ez utóbbi esetben vásároljon.


Miért térhet el valaminek az ára az értékétől?


Ha a befektetési folyamat üzletszerűségéből indulunk ki, akkor számunkra egy eszköz értékét azon jövőbeni készpénzáramlások (cash flow-k) összege jelenti, amiket az adott eszköz az évek során termel mindaddig, amíg azt mi birtokoljuk.


Egy befektetés értékét az intelligens befektető számára tehát az adott eszköz által létrehozott jövőbeni készpénzáramlások összege jelenti.


Egy eszköz árát viszont végeredményben az határozza meg, hogy az eszközt eladók még mennyiért hajlandók azt eladni, a vevők pedig még mennyiért hajlandók megvenni. A vevők és eladók is emberek, akiknek a döntéseit az érzelmeik befolyásolják. Ezek az érzelmek viszont eltérítik az árat a racionálisan megállapítható értéktől. Emiatt bár az érték és az ár legtöbbször nagyon közel esik egymáshoz, időnként viszont jelentősen eltérnek egymástól. Főleg akkor, ha az érzelmek jelentősen eltérítik az árat. Ezért nem tekinthetjük az árat mindenkor az érték kifejezőjének.


Mire jó akkor az ár? Az ár arra jó, hogy összehasonlítsuk az értékkel, és ha az jelentősen kisebb, mint az általunk kalkulált érték, akkor ezen az áron megvásároljuk a befektetést.


A biztonsági ráhagyás tehát az általunk megállapított érték és azon ár különbözete, amin az adott eszközt megszerezhetjük.


Miért kell jelentősen, véleményem szerint 25-30%-kal kisebbnek lennie az árnak, mint az általunk számított értéknek?


Mivel mi is emberek vagyunk, mi sem vagyunk képesek az értéket teljesen pontosan meghatározni. Ezért a biztonság kedvéért az általunk kiszámított érték alatt kell vásárolnunk. Az általunk számított érték és a fizetett ár közötti különbség a biztonsági ráhagyás. Mivel az érték megállapítása mindig hordoz bizonytalanságot, ezért arra törekszünk, hogy ez a biztonsági ráhagyás minél nagyobb legyen. Minél bizonytalanabbak vagyunk az érték meghatározásában, annál nagyobbnak kell lennie ennek a biztonsági ráhagyásnak.


Mit is jelent ez? Vegyünk egy elsőre abszurdnak tűnő, de esetünkben nagyon is szemléletes példát. Ha intelligens befektetők vagyunk, akkor olyan üzleteket keresünk, ahol egy 1000 Forintos címletű (érték) bankjegyet valaki 700 Forintért (ár) kínál nekünk megvételre. Itt természetesen behelyettesíthetsz a bankjegy helyére ingatlant, részvényt, vállalkozást. Szerinted hányan kínálnak neked egy 1000 Forintos bankjegyet 700 Forintért? (Itt persze eltekintünk attól a lehetőségtől, hogy az 1000 Forintos bankjegy hamisítvány, mert ilyenből találsz eleget, s ezek aztán valóban szépek, színesek és szagosak, de nem hogy 1000 Forintot, de még egy Forintot sem érnek) Szóval ezért nem könnyű a befektetés. Szóval ilyen befektetést találni nem lehet minden nap.


Általában az ár tükrözi az eszköz értékét. Persze többször előfordul az is, hogy az ár eltér az értéktől, legtöbbször inkább felfelé, mint lefelé. Ennek az oka az, hogy egy eszköz árát nem csak annak értéke határozza meg, hanem azt a kereslet-kínálat törvénye is befolyásolja. A kereslet-kínálat törvénye kimondja, hogy annak a dolognak az ára felmegy, amelyet többen szeretnének megvenni, mint eladni és annak az ára esik, amit többen szeretnének eladni, mint megvenni. Az ár mindaddig emelkedik vagy csökken, amíg a kereslet és a kínálat nem kerül egyensúlyba, azaz az adott áron ugyanannyian akarnak eladni, mint venni.


Elég ritkán fordul elő az a helyzet és lehetőség, hogy az ár az érték alá csökken, és így érték alatt tudunk vásárolni. Ritkán fordul elő, de azért előfordul. Nekünk arra kell törekednünk, hogy kivárjuk ezt a lehetőséget, majd amikor előfordul, akkor felismerjük azt, és merjünk is vásárolni.

Keresés az archívumban
bottom of page